Styrken i et byggeri afhænger i høj grad af fundamentet. Vi har mange års erfaring med udgravning og støbning af fundamenter, gulve og dæk til alle til former for privat-, erhvervs- og landbrugsbyggeri.

Du er meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak, om hvordan vi kan løse dit støbeprojekt.

Afhængigt af hvad man skal bygge, skal man tænke over, hvordan bygningen er placeret i terrænet. Alle konstruktioner, hvor gulvet er under jordoverfladen, skal drænes for at forhindre fugtskader. Man bør også undgå fald ned mod bygningen. Fald får vand til at samle sig ved soklen og kan beskadige strukturen.

Underlaget skal være i niveau, før man begynder at støbe. Desuden skal alle rørledninger og kabler, der går ind i huset, lægges ind, før man begynder at støbe. Underlaget for soklen skal være en drænende masse. Det er her, man lægger rørene.

Silofundament og silobyggeri
Vi har gennem de seneste år oparbejdet stor erfaring i b.la. støbning af fundamenter til forskellige typer af fodersiloer. ligesom vi også støber køresiloer til vådfoder. Kontakt os gerne for at få et tilbud på dit støbeprojekt.

Støbning af silofundamenter.

Siloer rejst på fundamenter.

Flydebeton i landbrugshal.

JT Byg privatbolig
JT-Byg erhverv
JT Byg beton