Vi udarbejder tilbud på alt fra udgravning, kloakering, støbearbejde og opførelse af bygningen.

Skal stalden eller hallen opføres tæt ved eksisterende bygninger bestræber vi os på at få den nye bygning til at harmonisere med de eksisterende bygninger og det omkringliggende landskab.

Ved nybygning af stalde og landbrugshaller, bruger vi altid vores egne håndværkere og vores autoriserede kloakmester er ansvarlig for korrekt kloakering.

1500 m2  maskinhus, Brdr. Rasmussen, Kibæk.

Ovenlysvinduer i hestestald, Billund.

Flydebeton i landbrugshal.